• Галерия
    • О нас
    • Контакты
    • Местоположение
    • Виртуальная прогулка
    • Русский

НОВИНИ

назад

ПРОЕКТ

по договор № BG16RFOP002-2.092 -0467-С01

 

по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 

 

На 21.12.2020г. УО на ОП „Иновации и Конкурентоспособност” подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.092-0467-С01 с бенефициент Престиж Пропърти ЕООД.

 

Цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект и преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.  

 

Срокът за изпълнение на проекта, съгласно договора е  3 месеца,  като началната дата е  21.12.2020 г., а крайната дата е 21.03.2021 г. Общата  стойност на проекта е 100 992,06 лв., от които 85 843,25 лв. европейско и 15 148,81 лв. национално съфинансиране.

 

Изпълнение: Със средствата по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.092-0467-С01 с бенефициент Престиж Пропърти ЕООД покрихме задължения на дружеството за материали, разходи за настаняване и предоставяне на основни туристически услуги на туристите на туроператора, разходи за външни услуги – наеми, разходи за организиране на екскурзии и мероприятия на туристите, телефонни и интернет разходи, извършени и платени в периода м. февруари 2020г. - м.декември 2020г.

 

Безвъзмездната финансова помощ на процедурата допринесе пряко за недопускане на задължнялост, финансова зависимост и тежести върху дружеството.

 

Отпуснатите средства по проекта се разходвани в съответствие с националното законодателство и с установените норми на ЕС, спазвайки принципите за икономичност, ефективност и ефикасност.